SevenShop Hồ CHí MInh

Địa chỉ: 506 Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3

Điện thoại: 0866688542

Email: tinphamhuu0212@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/7SevenShop7/