MENU

Trang chủ » Mật Ong Rừng Nguyên Chất

Mật Ong Rừng Nguyên Chất

Mật Ong Rừng Nguyên Chất Nam Cát Tiên được khai thác ở Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên và vùng núi Sơn Lang, Gia Lai. 100% Mật ong rừng nguyên chất, không pha đường, pha mật ong nuôi.